วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลในเมือง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์และสามเณร ) รวมถึงพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอพิชัย
Comments