วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้า อุโบสถหลังใหม่ที่กำลังเดินเนินการสร้าง ณ วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
Comments