วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30น. ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ในงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีการแข่งขันวาดภาพระบายสี ภาพฉีก ปะ ติด และภาพลายเส้น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ณ วัดมหาธาตุ
Comments