วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00น.ได้มีการแสดงของนักเรียน จำนวน 5 ชุดการแสดง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง โรงเรียนจรัสศิลป์ โรงเรียนบ้านในเมือง โรงเรียนพิชัย และการแสดงดนตรีจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนพิชัย ณ วัดมหาธาตุ
Comments