วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ร่วมขบวนกองเกียรติยศ รับเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหักจากท่าอากาศยานพิษณุโลก และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ซุ้มสักการะในหอประชุมอำเภอพิชัย เวลา 18.00น. ได้ร่วมพิธีสงฆ์ การทำวัตรเย็น สวดมนต์ เจริญภาวนา และเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมแด่พระยาพิชัยดาบหัก ณ หอประชุมอำเภอพิชัย
Comments