วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน แต่ละชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาและนมัสการหลวงพ่อศรีพิชัยมุณีประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง
Comments