วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. โดยนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย ประธานในพิธี และนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ในการจัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการพัฒนาสันเขื่อนริมแม่น้ำน่าน เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลของการทำความดีเพื่อพ่อ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Comments