วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลในเมือง ในการจัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมหนีไฟ รวมถึงการสาธิตจำลองสถาณการณ์ไฟไหม้ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนพิชัย
Comments