เทศบาลตำบลในเมืองเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
Comments