วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง พร้อมด้วยนายปรีชา เพชรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ร่วมพิธีไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง ซึ่งเด็กๆได้นำพานดอกไม้ ประกอบไปด้วย ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกเข็ม นำมาไหว้ครู
Comments