วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลในเมือง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พร้อมรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมอำเภอพิชัย
Comments