วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.09น.นำโดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลในเมือง และประชาชนร่วมทำบุญเนื่องในวันเทศบาล และในช่วงบ่ายได้มีการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยพระครูอุภัยโกศลหรือหลวงพี่ช้างเจ้าอาวาสแห่งวัดกรับพวงเหนือ ต.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
Comments