วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 08.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลรวมถึงพี่น้องประชาชนทั้ง 3 ชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงเพลพระ การประกวดชุดแฟนซีวิถีไทย วัยลำดวน สำหรับช่วงบ่ายมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
Comments