วันที่ 7 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลในเมืองนำโดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการระท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก พิธีบรวงสรวงดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย รวมถึงพิธีเปิดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัย ณ บ้านห้วยคา
Comments