วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมืองประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองสังกัดเทศบาลตำบลในเมือง จำนวน 58 คน ในโครงการ บัณฑิตน้อย "วันต้นกล้าแกร่ง" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์
Comments