โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยชุมชน ประจำปี2562...วันนี้(22ก.พ.62) เวลา 09.00น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยชุมชน ประจำปี2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง และในเวลา 13.00น. ได้มีการปฏิบัติจริงในการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติจำลองสถานะการณ์ซึ่งจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองเบื้องต้น
Comments