วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายกำพล อยู่เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยในส่วนของเทศบาลได้มีการพัฒนาบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัยไปจนถึงบริเวณสันเขื่อนประประเทศบาลตำบลในเมือง
Comments