วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟกับถนนสาย อต.2014 แยก ทล.11 บ้านนายาง-ในเมือง ณ หอประชุมอำเภอพิชัย
Comments