วันนี้ (10ส.ค.61) เวลา 10.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา โดยดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง
Comments