วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น.ได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รวมถึงการแข่งขันการตอบคำถามเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ วัดมหาธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Comments