วันนี้(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) เวลา 08.30น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่าย อสม.น้อยองครักษ์พิทักษ์สุขภาพ ทั้งนี้เพื่อฝึกให้เยาวชนรู้จักรักสุขภาพ รู้จักการดูแลตนเอง ดูแลผู้อื่นและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมในจิตใจให้กับเด็ก รวมทั้งการสร้างเสริมการมีมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างเยาวชนด้วยกันเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลในเมือง
Comments