วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00น. ณ วัดมหาธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และการแสดงดนตรีจากโรงเรียนพิชัย
Comments