วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30น.ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments