งานสืบสานประเพณีลอยกระทงและงานมหกรรมอาหาร ครั้งที่ 11

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน โดยมีการแสดงอาหารพื้นบ้านของแต่ละตำบลในอำเภอพิชัย พิธีเปิดงานมหกรรมอาหารครั้งที่ 11 กิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพโดยชมรมแอโรบิกอำเภอพิชัย จากนั้นในช่วงค่ำคืนมีการแสดงคาวบอย-อินเดียน จากลำปาง และดนตรีคันทรี่ ทุกคำคืนร่วมชิมอาหารจากร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อย สินค้า otop พร้อมเครื่องดื่มจากสิงห์คอเปอร์เรชั่น

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เวลา 08.30น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ห้างร้าน รวมถึงพี่น้องประชาชน ร่วมนำของรางวัล อาหาร เครืองดื่ม รวมถึงการจัดนิทรรศการ เกมส์ต่างๆที่ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ

ประชุมผู้ปรกครองนักเรียน ประจำปี 2560

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ปี64

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลในเมืองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในเมืองที่จะมีขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ประชุมประชาคมชุมชนโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00น.กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลในเมืองจัดประชุมประชาคมโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็ก โดยมีประชาชนทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลักเมือง ชุมชนศรีเมืองพิชัย และชุมชนพิชัยดาบหัก เข้าร่วมในการประชาคมในครั้งนี้เป้นจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 293,420
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายธนาศิต สุจาจริง
    ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์