วันเทศบาล ประจำปี2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.09น.นำโดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลในเมือง และประชาชนร่วมทำบุญเนื่องในวันเทศบาล และในช่วงบ่ายได้มีการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยพระครูอุภัยโกศลหรือหลวงพี่ช้างเจ้าอาวาสแห่งวัดกรับพวงเหนือ ต.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

เทศบาลตำบลในเมือง โดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ประธานในพิธี จัดการอบรมตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษกิจพอเพียง โดยพัฒนาการอำเภอพิชัยและการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากร จาก ธกส.สาขาพิชัย สำหรับในช่วงบ่ายจะเป็นการพัฒนาชุมชนและวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะของคนในสังคมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานสมโภชเจ้าแม่ทับทิมพิชัย ประจำปี 2560

านประเพณีสมโภชเจ้าแม่ทับทิมพิชัย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา09.00น.พิธีไหว้เจ้าแม่ตามประเพณีโบราณ เวลา09.30น.พิธีทิ้งกระจาดโปรยทาน เวลา12.00น.โรงทานอาหารฟรี สำหรับภาคกลางคืนมีอุปรากรจีน(งิ้ว)ทุกคืน

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 235,139
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม