ประชุมสภาเทศบาล ปี63

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30น. ได้ดำเนินการประชุมสภาสามัญ สมัยแรก สมัยที่1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 08.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลรวมถึงพี่น้องประชาชนทั้ง 3 ชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงเพลพระ การประกวดชุดแฟนซีวิถีไทย วัยลำดวน สำหรับช่วงบ่ายมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

โรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน(21มิ.ย.62)

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้มอบหมายให้ นายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจการการเรียนการสอน กิจกรรมนันทนาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน โดยในวันนี้มีกิจกรรมการอ่านภาษาไทย และเต้นประกอบจังหวะพลง ให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลในเมือง

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 260,025
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม