ประชุมคณะกรรมการ(สปสช.)

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

มอบประกาศนียบัตร

นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง

พิธีทอดผ้าป่า

นายกำพล อยู่เจริญกิจ (นายกสมาคมผู้ปกครองและครู และนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิชัย) เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ดนตรีไทย มอบให้กับทางโรงเรียนพิชัย เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ขอขอบคุณประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่าทุกรุ่น ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน จนงาน สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ยอดผ้าป่า 328,594.50 บาท ขออนุโมทนาบุญมายังทุกๆท่านด้วยนะครับ

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 245,131
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม