รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เทศบาลตำบลในเมืองรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยตรวจสอบตั้งแต่การจัดทำแผน 3 ปี แผนปีและเทศบัญญัติตลอดจนโครงการต่างๆที่เทศบาลดำเนินการ ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือไม่และแนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบ อำนาจ หน้าที่โดยเคร่งครัด

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

วันนี้(27ก.พ.62) เวลา 09.00น.คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง พร้อมด้วยพี่เลี้ยงพนักงานเทศบาลตำบลในเมือง ได้นำเด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ห้อง ไปทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยพาไปชมไร่ธันตะชาและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

พิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.00น. นายเจฏฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา และ นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิชัย ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณวัดมหาธาตุ หมู่ที่3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 277,742
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์