พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานราชการและลูกจ้างร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560

กิจกรรม เดินรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธี โดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง กล่าวรายงาน ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในหน่วยงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม และเดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลในเมือง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลในเมืองนำโดย ท่านกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 235,139
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม