โครงการ บัณฑิตน้อย "วันต้นกล้าแกร่ง"ประจำปี 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมืองประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองสังกัดเทศบาลตำบลในเมือง จำนวน 58 คน ในโครงการ บัณฑิตน้อย "วันต้นกล้าแกร่ง" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

วันนี้(27ก.พ.62) เวลา 09.00น.คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง พร้อมด้วยพี่เลี้ยงพนักงานเทศบาลตำบลในเมือง ได้นำเด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ห้อง ไปทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยพาไปชมไร่ธันตะชาและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนืองในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.61

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลในเมืองเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม รวมถึงพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอพิชัย

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 272,255
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม