พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รวมถึงพนักงานราชการทุกท่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ และพิธับวงสรวงดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ในภาคเช้าเวลา 07.15 น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลในเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ และภาคค่ำในเวลา 18.00น.ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคCOVID-19(26มี.ค.63)

อำเภอพิชัยประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคเพื่อวางมาตรการ ในทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลในเมืองนำโดย นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริการ สมาชิกสภา ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ในอาคารสาธารณะ สถานที่ที่ประชาชนใช้งาน เช่น ตลาดสด ศาลาวัด ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อควบคุมโรคระบาด

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 268,507
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม