งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2561เวลา17.00น.นายปรัชญา เสริฐลือชานายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารและของดีเมืองพิชัยครั้งที่14 ณ อาคารพิชัยคอมเพล็กซ์โดยมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์เด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง

พิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.00น. นายเจฏฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา และ นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิชัย ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณวัดมหาธาตุ หมู่ที่3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

เรียนรู้สู่โลกกว้าง

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30น.คณะครูและพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ได้นำเด็กๆเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยพาไปสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ ชมวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ และชมพิพิธภัณเมืองลับแล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กิจกรรม เดินรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธี โดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง กล่าวรายงาน ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในหน่วยงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม และเดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลในเมือง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 298,637
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายธนาศิต สุจาจริง
    ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม