ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานประเพณีหล่อเทียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เชิญคณะกรรมการชุมชนทั้ง 3 ชุมชน และชมรมผู้สูงอายุร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมในการจัดริ้วขบวนในงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาและนมัสการหลวงพ่อศรีพิชัยมุณี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง

จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร ร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็ก รวมถึงแจ้งเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของเทศบาล และเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลในเมืองให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ

รวมภาพกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ 12 สิงหา มหาราชินี

พิธีภาคเช้า -07.00น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 83 รูป ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย -09.00น. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพิชัย -10.00น. ปล่อยปลาริมแม่น้ำน่าน พิธีภาคค่ำ -18.00น. จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 286,071
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายธนาศิต สุจาจริง
    ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์