พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนืองในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.61

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลในเมืองเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม รวมถึงพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอพิชัย

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง

ประชุมประชาคมและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชาคมเพื่อจัดลำดับคนพิการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เวลา 08.30น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ห้างร้าน รวมถึงพี่น้องประชาชน ร่วมนำของรางวัล อาหาร เครืองดื่ม รวมถึงการจัดนิทรรศการ เกมส์ต่างๆที่ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ

การประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานการประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ การทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 309,250
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม